/De Toga
De Toga 2017-09-11T15:26:58+00:00

Over de toga

“De toga is een lange wijde mantel met een staande kraag ter hoogte van ongeveer 4 cm, welke kraag aan de voorzijde in het midden een opening heeft van 8 cm. De toga is geheel gemaakt van zwarte stof, neerhangende tot ongeveer 10 cm boven de grond, in het midden van de achterzijde onder de kraag, evenals zijwaarts aan de bovenkant van de wijde mouwen, geplooid ingenomen, met aan de onderkant der mouwen omslagen ter breedte van ongeveer 20 cm en aan de voorzijde in het midden van boven tot onder om de 5 cm voorzien van een niet glimmende kleine zwarte knoop, een en ander in overeenstemming met de bij dit Reglement gevoegde afbeeldingen.”
“De toga van de advocaten is gelijk aan die, welke is omschreven in artikel 3, met dien verstande, dat de toga is van dof grein of van een hierop gelijkende stof zonder banen met aan de mouwen omslagen van dezelfde stof.”
Hét symbool voor ons werk is de toga. Zo’n toga werkt “neutraliserend” en maakt ook duidelijk dat de mens daar in functie staat.
Hoe die toga er uit moet zien is bij Koninklijk Besluit van 22 december 1997 geregeld. In hoofdstuk 4 van het “Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie (Reglement II)” zijn de kledingvoorschriften voor de advocaten vervat. Deze betreffen niet alleen de toga, de bef en de baret zelf, maar ook waar en hoe deze gedragen dienen te worden. Bijzonder is wel, dat als bijlage bij Reglement II schetsen zijn opgenomen van de toga en de baret.
“De toga wordt gesloten gedragen. Aan de onderkant der mouwen behoort een voorziening te zijn getroffen, welke het terugvallen der mouwen verhindert.”
Hoewel u aan de buitenkant een hele rij kleine knoopjes ziet hoeven wij advocaten die gelukkig niet te sluiten. Aan de binnenkant van de toga zijn namelijk grotere knopen aangebracht en dat is hoe men de toga sluit.
De karakteristieke witte bef wordt via een knoopje aan de toga bevestigd, dan wel rond de hals vastgestrikt, afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de advocaat.
Een toga mag overigens alleen binnen het gerechtsgebouw worden gedragen en dan ook nog alleen wanneer men daar als advocaat is voor een zitting. Het Besluit bepaalt wanneer het dragen van een toga móet en wanneer het dragen van de toga mág.

Baret (zonder boordsel) (zij-aanzicht)

Baret (zonder boordsel)
(zij-aanzicht)

 


De advocaat die dat zou willen mag, wanneer hij/zij gekleed is in toga met bef, ook een baret dragen. Wij hebben echter nog nooit een advocaat met baret ontmoet.
Wie Reglement II zelf wil raadplegen verwijzen we graag naar deze pagina.